Beplantingsdeskundige

DSC_0199.JPG
 

Beplantingsplannen

Een belangrijk uitgangspunt bij het maken van een beplantingsplan is het creëren van een natuurlijke uitstraling. Een natuurlijke omgeving wordt door mensen gewaardeerd als die iets met ze doet!

Een eenvoudige, functionele beplanting die voldoet aan de technische criteria van duurzaamheid of biodiversiteit maar niet wordt gewaardeerd door bezoekers/gebruikers is op langere termijn gedoemd om te mislukken. Hier speelt de deskundigheid van de ontwerper een belangrijke rol: nuttige beplanting moet er ook mooi uitzien!

Gelukkig vormt beplanting een steeds belangrijker onderdeel van onze leefomgeving. Naast de belangrijke functie als decoratie bewijzen wetenschappelijke onderbouwingen het heilzame effect van planten en de belangrijke rol bij het schoonmaken en zuiveren van lucht en water.

Voor ons bureau is de vegetatie één van de belangrijkste ontwerp-tools bij de vertaling van ontwerp naar realisatie. Het ontwerpen met planten is van cruciaal belang voor het esthetische en functionele resultaat van een buitenruimte. Hierbij denken we in een lagenspel van bomen, heesters en kruidachtigen, variërend van een weelderige spontane begroeiing tot gecultiveerde vaste planten en siergrassen.

 

 

De integrale beplantingsmethode

Bij het uitwerken van onze ontwerpen passen we "de Integrale Beplantingsmethode Ruyten" (IBR) toe. Dit is een methode waarbij rekening wordt gehouden met de lokale groeiontwikkeling van bomen en struiken uit de directe omgeving van het plangebied. Door onderzoek te doen naar de groeiprestaties van het plantmateriaal kan men een juiste vertaling maken van het ontwerp naar het beoogde eindbeeld. Hierbij is plantenkennis van belang en de juiste positionering van het plantmateriaal in een beplantingsplan waardoor massa's, vormgeving, perspectief en structuren in een vroeg stadium na realisatie zichtbaar worden.

Door het toepassen van volwassener plantmateriaal en rekening houdend met de groeiontwikkeling is menselijk ingrijpen, oftwel het beheer, minder noodzakelijk, waardoor we een fraaier eindbeeld creëren, de biodiversiteit bevorderen en de kosten voor groenbeheer beperken.

 

Dit hebben wij in 2016 samen met onze opdrachtgevers gerealiseerd

 

bomen

651

Solitair heesters

3.826

Vaste planten

56.959

 

€ 9.350.000,-

aan groene waarde gecreëerd in 2016

volgens het Handboek Bomen 2014

 
 

Regenbestendig groen

static1.squarespace.jpg
 

De Nederlandse steden krijgen steeds meer te maken met wateroverlast; de riolen kunnen de toevoer van water niet meer aan en straten komen blank te staan. De verharding neemt toe en het groene aandeel neemt af en dat terwijl groen juist zeer effectief is voor het infiltreren van regenwater.

Om de steden en dorpen van Nederland regenbestendig te maken passen wij daarom meer groen toe, zonder dat dit hogere beheerskosten met zich mee brengt. De verharding in onze ontwerpen watert af naar de beplantingsvakken en ontlast zo het rioolstelsel. Wanneer de mogelijkheid er is, kiezen wij ervoor om wadi's (verlagingen in de bodem) om water tijdelijk te bufferen en vervolgens langzaam ter plekke te laten infiltreren.

Denkend vanuit groen zijn wij op zoek naar een mogelijke rol van vegetatie om de waterketen te verduurzamen en tegelijkertijd de kosten van waterzuivering te verlagen.

We vergaren praktische kennis over de mogelijkheden van zogenoemde nieuwe sanitatie, daarbij kijken we onder andere naar het aan de bron scheiden en apart behandelen van bepaalde, geconcentreerde afvalwaterstromen. Dit als mogelijk alternatief voor steeds verdergaande centrale zuivering. De groene ruimte is hierbij het belangrijke speelveld om tot een praktische invulling te komen, gecombineerd met de esthetische waarden van beplanting.

Groen krijgt een multifunctionele betekenis in de vorm van helofytenfilters, waterbuffering in gebieden voor opslag of bij dreigende overstroming, wadi’s en andere vormenvan infiltratieplaatsen.