Denken vanuit groen

autumn-mott-rodeheaver-SPd9CSoWCkY-unsplash.jpg
 

Duurzame ontwikkelingen

Om de toekomst mogelijk te maken, moeten we nu beginnen.

 

Integrale beplantingsmethode

Bij het uitwerken van onze ontwerpen passen we "de Integrale Beplantingsmethode Ruyten" (IBR) toe. Dit is een methode waarbij rekening wordt gehouden met de lokale groeiontwikkeling van bomen en struiken uit de directe omgeving van het plangebied.

Boomveer

De Boomveer is een innovatie waarmee de mogelijkheid ontstaat om op bestaande daken boomlandschappen te realiseren. Dit wordt mogelijk door de toepassing van de Boomveer; ontwikkeld door Stef Janssen (innovator), Toon Ebben (directeur boomkwekerij Ebben) en Maarten Grasveld (Landschapsarchitect). 

Regenbestendig ontwerp

De Nederlandse steden krijgen steeds meer te maken met wateroverlast; de riolen kunnen de toevoer van water niet meer aan en straten komen blank te staan. De verharding neemt toe en het groene aandeel neemt af en dat terwijl groen juist zeer effectief is voor het infiltreren van regenwater.

Regie op Groen

Met het programma "Regie op Groen" wordt het openbaar groen in uw gemeente geïnventariseerd en gecategoriseerd naar actueel gebruik, rekening houdend met de maatschappelijke thema’s klimaat en gezondheid.