De integrale beplantingsmethode

Bij het uitwerken van onze ontwerpen passen we "de Integrale Beplantingsmethode Ruyten" (IBR) toe. Dit is een methode waarbij rekening wordt gehouden met de lokale groeiontwikkeling van bomen en struiken uit de directe omgeving van het plangebied. Door onderzoek te doen naar de groeiprestaties van het plantmateriaal kan men een juiste vertaling maken van het ontwerp naar het beoogde eindbeeld. Hierbij is plantenkennis van belang en de juiste positionering van het plantmateriaal in een beplantingsplan waardoor massa's, vormgeving, perspectief en structuren in een vroeg stadium na realisatie zichtbaar worden.

Door het toepassen van volwassener plantmateriaal en rekening houdend met de groeiontwikkeling is menselijk ingrijpen, oftwel het beheer, minder noodzakelijk, waardoor we een fraaier eindbeeld creëren, de biodiversiteit bevorderen en de kosten voor groenbeheer beperken.

 

Dit hebben wij in 2016 samen met onze opdrachtgevers gerealiseerd

 

bomen

651

Solitair heesters

3.826

Vaste planten

56.959

 

€ 9.350.000,-

aan groene waarde gecreëerd in 2016

volgens het Handboek Bomen 2014