Nieuwe tuin Woonzorgcentrum Thebe Elisabeth in Goirle
 De bewoners houden alles goed in de gaten

De bewoners houden alles goed in de gaten

Vorige week maandag was het zover, de schop ging in de grond bij de afdeling Geeracker bij woonzorgcentrum Elisabeth te Goirle. De bewoners van Geeracker hebben de wens om een tuin te krijgen waar zij zich meer thuis kunnen voelen. De oude tuin is namelijk niet helemaal geschikt voor grote rolstoelen, maar daar wordt nu verandering in gebracht. Met ondersteuning van de medewerkers hebben bewoners verschillende acties ondernomen om geld in te zamelen om de tuin te veranderen. Maarten Grasveld van GRASVELD Tuin- en Landschapsarchitecten heeft daarbij geheel belangeloos de wensen van de bewoners omgezet in tekeningen. En het resultaat mag er wezen. De tuin gaat een fijn zitgedeelte krijgen met een vijver en eengedeelte waar ´Op hoogte´ getuinierd kan worden. De m°komende drie weken wordt er hard gewerkt en en dan kan iedereen van de tuin genieten! Mooi om te zien hoe de tuin nu na gezamenlijke inspanning van bewoners, medewerkers en burgers tot stand is gekomen.
— Thebe Elisabeth
maarten grasveld
De es gaat verdwijnen uit het Nederlandse landschap of ....
 Het blad van de Es

Het blad van de Es

Graag delen wij de oproep van de Wageningen UR om de locatie van alle nog gezonde Essen te delen; enkel zo is er een kans dat de Es in de toekomst nog onderdeel is van het Nederlandse landschap. Op www.essentaksterfte.nl kunt u terecht om de locaties door te geven.

Het onderstaande artikel bevestigt onze mening om te pleiten voor een grotere diversiteit in bomen aanplant in Nederland. Door grotere diversiteit zal de uitval van boomsoorten minder desastreus zijn dan nu het geval is met de es.

maarten grasveld
+ Het idee

GRASVELD Tuin- en Landschapsarchitecten zal u meenemen in de wereld van de tuin en landschapsarchitectuur en we laten u een aantal stappen van ons ontwerpproces zien; bekijk alle artikelen.

Na het gesprek met de klant wordt alles op het bureau doorgesproken met het team en beginnen we met het maken van een basis tekening. Deze tekening wordt gebasseerd op de gegevens van het kadaster in combinatie met de maten die zijn opgenomen tijdens de inventarisatie.

Wij gaan vervolgens met deze tekening aan de slag en beginnen met een brainstorm sessie waarbij we de foto's van de locatie en het programma van wensen (PvE) van u als opdrachtgever doornemen. Uw wensen worden door middel van diverse schetsen vertaald naar een duidelijke tuinstructuur. De identiteit en het karakter van de tuin vinden hierdoor hun oorsprong bij u, de opdrachtgever en (toekomstig) gebruiker van de tuin. Het is voor ons belangrijk we een evenwicht tot stand brengen tussen natuur en cultuur, waarbij we vanuit ons vak de groene wereld centraal stellen.

Ondanks dat we in deze fase nog geen beplantingsplan maken, weten we al aardig met welke vegetatie we de structuur gaan vormgeven. Hierdoor blijft het groen een belangrijke ontwerp-tool aangezien de beplanting mede de vormen en massa's aangeven in een structuurschets.

De schetsen worden verder uitgewerkt met behulp van de computer, geprint en opgewerkt tot de ontwerptekening in aquarel. Als ondersteuning van de ontwerptekening verzamelen we referentiebeelden van materialen, sferen en beplanting en voegen dit samen met een globale kostenraming samen in het presentatieboek. Dit presentatieboek wordt vervolgens met u doorgenomen en kunt u daarna in alle rust bekijken.

De presentatie van het voorlopige ontwerp is het moment waarop wij als adviseur luisteren naar uw reactie en dit nemen wij mee wanneer het ontwerp verder uitgewerkt wordt. Na dit gesprek maken wij de nodige aanpassingen aan het ontwerp en bespreken met u de globale kostenraming, zodat u een duidelijk beeld heeft van uw tuin en met een gerust hart de goedkeuring kunt geven voor de volgende stap: het Definitief ontwerp en het Beplantingsplan.

Uw wens, uw droom, zal werkelijkheid worden.

procesmaarten grasveld