Gastcollege Integrale Beplantingsmethode op Hogeschool Van Hall Larenstein

In de minor 'Stedelijke beplanting' is er dit jaar op verzoek van een aantal studenten aandacht gevraagd voor de Integrale beplantingsmethode (IBR). In een gastcollege heeft Maarten Grasveld een presentatie gegeven over de methode in de huidige praktijk en daarna werd er in een atelier-vorm een ontwerp-opgave uitgewerkt en door de studenten gepresenteerd. Aan het eind van de middag werd er door de studenten aangegeven dat de methode een waardevolle toevoeging is in het leerprogramma en een verrijking is voor het ontwerpproces en de vertaling naar de realisatie. 

maarten grasveld