Groene kwaliteit

Voor de uitbreiding van golfbaan The Duke in Nistelrode, van 9 nieuwe Holes, heeft de opdrachtgever gekozen om met de IBR methode te werken. Het aanvangsbeeld van de nieuwe uitbreiding toont direct een volwaardige beplanting en deze kan uitgroeien tot volledige wasdom zonder dat daarbij snoeiwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke aanblik van de beplanting, waarbij bloei en vruchtvorming optimaal tot zijn recht komt met verhoging van de biodiversiteit.

De bomen en struiken zijn najaar 2014 aangeplant en maken nu hun eerste groeiseizoen mee op golfbaan The Duke.

Floris van de Sande