"De Oude Kwekerij" wordt verjongd

Het bosgebied "De Oude Kwekerij" te Doorn wordt verjongd door verschillende plekken van het bos uit te dunnen. Het snoeiafval zal gebruikt worden om houtrillen langs het bos te maken. Deze lange strook gestapeld hout geeft de bosbewoners plekjes om zicht te verstoppen en te kunnen nestelen. 

Het achterstallige onderhoud betreft het controleren van bomen op dood hout en het verwijderen van bomen die gevaarlijk kunnen zijn voor wandelend publiek langs de bestaande paden. Daarnaast worden de Larix-, dennen en sparsoorten verwijderd waardoor er open plaatsen ontstaan voor nieuwe aanplant van duurzame loofbomen en heesters voor de toekomstige generaties.
— Maarten Grasveld

De snoeiwerkzaamheden zullen halverwege februari worden afgerond.