De es gaat verdwijnen uit het Nederlandse landschap of ....

Het blad van de Es

Het blad van de Es

Graag delen wij de oproep van de Wageningen UR om de locatie van alle nog gezonde Essen te delen; enkel zo is er een kans dat de Es in de toekomst nog onderdeel is van het Nederlandse landschap. Op www.essentaksterfte.nl kunt u terecht om de locaties door te geven.

Het onderstaande artikel bevestigt onze mening om te pleiten voor een grotere diversiteit in bomen aanplant in Nederland. Door grotere diversiteit zal de uitval van boomsoorten minder desastreus zijn dan nu het geval is met de es.

maarten grasveld