De es gaat verdwijnen uit het Nederlandse landschap of ....
Het blad van de Es

Het blad van de Es

Graag delen wij de oproep van de Wageningen UR om de locatie van alle nog gezonde Essen te delen; enkel zo is er een kans dat de Es in de toekomst nog onderdeel is van het Nederlandse landschap. Op www.essentaksterfte.nl kunt u terecht om de locaties door te geven.

Het onderstaande artikel bevestigt onze mening om te pleiten voor een grotere diversiteit in bomen aanplant in Nederland. Door grotere diversiteit zal de uitval van boomsoorten minder desastreus zijn dan nu het geval is met de es.

maarten grasveld
+ Het idee

GRASVELD Tuin- en Landschapsarchitecten zal u meenemen in de wereld van de tuin en landschapsarchitectuur en we laten u een aantal stappen van ons ontwerpproces zien; bekijk alle artikelen.

Na het gesprek met de klant wordt alles op het bureau doorgesproken met het team en beginnen we met het maken van een basis tekening. Deze tekening wordt gebasseerd op de gegevens van het kadaster in combinatie met de maten die zijn opgenomen tijdens de inventarisatie.

Wij gaan vervolgens met deze tekening aan de slag en beginnen met een brainstorm sessie waarbij we de foto's van de locatie en het programma van wensen (PvE) van u als opdrachtgever doornemen. Uw wensen worden door middel van diverse schetsen vertaald naar een duidelijke tuinstructuur. De identiteit en het karakter van de tuin vinden hierdoor hun oorsprong bij u, de opdrachtgever en (toekomstig) gebruiker van de tuin. Het is voor ons belangrijk we een evenwicht tot stand brengen tussen natuur en cultuur, waarbij we vanuit ons vak de groene wereld centraal stellen.

Ondanks dat we in deze fase nog geen beplantingsplan maken, weten we al aardig met welke vegetatie we de structuur gaan vormgeven. Hierdoor blijft het groen een belangrijke ontwerp-tool aangezien de beplanting mede de vormen en massa's aangeven in een structuurschets.

De schetsen worden verder uitgewerkt met behulp van de computer, geprint en opgewerkt tot de ontwerptekening in aquarel. Als ondersteuning van de ontwerptekening verzamelen we referentiebeelden van materialen, sferen en beplanting en voegen dit samen met een globale kostenraming samen in het presentatieboek. Dit presentatieboek wordt vervolgens met u doorgenomen en kunt u daarna in alle rust bekijken.

De presentatie van het voorlopige ontwerp is het moment waarop wij als adviseur luisteren naar uw reactie en dit nemen wij mee wanneer het ontwerp verder uitgewerkt wordt. Na dit gesprek maken wij de nodige aanpassingen aan het ontwerp en bespreken met u de globale kostenraming, zodat u een duidelijk beeld heeft van uw tuin en met een gerust hart de goedkeuring kunt geven voor de volgende stap: het Definitief ontwerp en het Beplantingsplan.

Uw wens, uw droom, zal werkelijkheid worden.

procesmaarten grasveld
Landschappelijke inrichting woonzorgboerderij Eemhorst

In januari 2017 wordt woonzorgboerderij de Eemhorst in Soest geopend en is iedereen met een ZZP4 of hoger welkom. Het terrein biedt een rustige omgeving aan haar bewoners, maar ook aan de familie en vrienden die hier ook kunnen verblijven. 

Het ligt in de landelijke omgeving van Soest en zal volledig opgaan in deze omgeving. De beplanting en het materiaal gebruik wordt afgestemd op de nieuwbouw met oog naar de historische bebouwing in de omgeving. 

Een besloten gevoel met doorzichten naar het omliggende landschap.
Berkel-Enschot krijgt eindelijk een volwaardig dorpscentrum

Ook in stadsontwikkeling kun je van de nood een deugd maken. Een monumentaal, maar leegstaand kloostercomplex wordt in Berkel-Enschot omgebouwd tot een nieuw dorpscentrum. Het heeft even geduurd, maar sinds projectontwikkelaar Roozen van Hoppen het pand overnam van de gemeente is het volle kracht vooruit. De oude kloostertuinen vormen een integraal onderdeel van het plan en worden vormgegeven door GRASVELD Tuin- en Landschapsarchitecten.

Lees het complete artikel